Prim. dr sci. med. Albina Vlastelica

neuropsihijatar i sudski psihijatar

 

Rođena 10.11.1962. godine u Peći. Medicinski fakultet u Nišu završla 1986. god. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila 1996. godine. Magistrirala 2007. godine u Nišu, a 2016. doktorirala na temu „Analiza faktora rizika za suicidalno ponašanje kod afektivnih i shizofrenih poremećaja“, na Medicinskom fakultetu u Prištini, u Kosovskoj Mitrovici. Stalni sudski veštak. Od 2013. godine subspecijalista za sudsku psihijatriju, od 2014. godine primarijus.

U Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici radi od 1989. do 2001. godine, nakon čega prelazi u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, da bi 15.06.2009. godine bila postavljena za direktora Specijalne bolnice u Gornjoj Toponici i taj posao obavljala do 04.11.2016 godine.