Dr Miloš Rakić

Psihijatar i porodični savetnik

Rođen 07.01.1984. god. U Nišu. Osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Nišu završio 2009. god. Specijalistički staž obavljao na Klinici za psihijatriju, KC Niš u Gornjoj Toponici, na Institutu za mentalno zdravlje Beograd i na Klinici za psihijatriju, KC Srbije. Januara 2021. god. položio specijalistički ispit sa odličnom ocenom. Radi u Domu zdravlja Niš.

Bavi se Sistemskom porodičnom terapijom, ima zvanje porodičnog savetnika, u edukaciji je za psihoterapeuta na Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj.