Ime i prezime predavača:

IRENA POPOVIĆ

Naziv institucije u kojoj predavač radi sa punim radnim vremenom:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „GORNJA TOPONICA“

Načelnik Službe prijemnih odeljenja

Sadašnje zvanje:

Primarijus, specijalista psihijatrije, doktor medicinskih nauka

Izbor u sadašnje zvanje:

2001. specijalista psihijatar

2008. primarijus

2014. doktor medicinskih nauka

Broj godina radnog iskustva:

25

Uža naučna oblast:

-Akutna psihijatrija

-Psihoterapija

Doktorat

 

DA     NE

Ako DA, godina: 2014.

Primarijat

 

DA      NE

Ako DA, godina: 2008.

Specijalizacija

 

DA     NE

Ako DA, godina: 2001.

Visoka/viša/ srednja stručna sprema (podvući)

 

DA      NE

Ako DA, godina:1992.

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina (navesti do 5 referenci)

 

Popovic I, Ravanic D, Popovic V, Vladejic S, Stanojevic A, Stojanovic M. „First generation antipsychotics switch with Risperidone in the treatment of chronic schizophrenic patients“. Psychiatria Danubina 2011; 23(4): 384-388.                                                           

 

Popović I, Popović V, Vladejić S. Risperidon solucija za oralnu primenu u terapiji         akutne faze shizofrenije: naturalistička studija. Pons Med J 2011; 8(1): 10-13.

 

Popović I, Ravanić D, Janković S, Milovanović D, Folić M, Stanojević A, Nenadović M, Ilić M.

Long-term treatment with olanzapine in hospital conditions: prevalence and predictors of the metabolic syndrome. Srp Arh Celok Lek. 2015 Nov-Dec;143(11-12):712-718.

 

Stanojević A, Popović I, Nenadović M, Ravanić D, Paunović-Milosavljević G. Metabolic syndrome and C-reactive protein in  patients with depressive disorder on antidepressive medication. Srp Arh Celok Lek. 2013; 141 (7-8): 511-515.

 

Popovic Irena, Popovic Vojin: Treatment of the acute phase of schizophrenia: risperidone liquid as a choice therapy. 15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires, Argentina, 18.9.-22.9.2011.

 

Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste:

3

Usavršavanja (do 150 reči):

 

Edukacija iz psihoanalitičke psihoterapije- srednja grupa u trajanju od dve godine –Institut za  psihijatriju, Beograd